Het model

Bekende vorm

De vorm van het model is bekend. Het model is daardoor snel toegankelijk. Zonder nadere uitleg begrijpt iedereen waar hij aan toe is. De combinatie van de assen Waarde en Eenvoud is daarentegen uniek en leidt tot nieuwe en verhelderende inzichten.

Gebruikers beoordelen

Ieder product en iedere dienst kan door een gebruiker worden beoordeeld. Op basis van zijn persoonlijke ervaringen komt de score in een van de vier kwadranten terecht. Met één trefwoord wordt het bijbehorende gevoel van de gebruiker samengevat: Gemak, Geluk, Gedoe of Geworstel. Dat is soms schrikken: het gebeurt regelmatig dat de gebruiker het product heel anders beleeft dan de aanbieder voor ogen heeft. Zonder beoordeling door gebruikers werkt het model overigens ook. Als rond een item veelvuldig het woord ‘Gedoe’ valt is het vaak raak: het is waarde-arm en erg ingewikkeld.

De kleuren van het model

Je wilt niet dat jouw product of dienst wordt geplot in het blauwe gebied. Het item heeft dan heel weinig waarde en/of is erg ingewikkeld. De gele kleur geeft de ideale posities weer. Hoe meer je rechts bovenin terechtkomt, des te groter de kans dat gebruikers heel enthousiast zijn: het zijn fans geworden.

Zoals je ziet is de gele kleur te vinden in verschillende vakken. Sommige items hebben misschien niet zoveel waarde, zoals een handig mesje om sinaasappels te schillen, maar zijn wel buitengewoon eenvoudig. Ook dat kan leiden tot tevreden gebruikers. Hetzelfde geldt voor waardevolle producten, die vrij ingewikkeld zijn. Ook daar kan een markt voor zijn.
Het is een illusie om te verwachten dat alles in het Gelukskwadrant terechtkomt, maar het is wel een richtinggevende drive.

Bekijk de korte video (twee minuten) met uitleg over het model. Uitgebreide informatie vind je in het boek.

Toepassing MODEL

1. verbetertrajecten

Met de input van bestaande gebruikers via de online indicatietest krijg je verbeterinformatie. Deze inzichten zet je met het stappenplan van Waardevolle Eenvoud om in concrete verbeteringen, variërend van snelle kleine optimalisaties tot ingrijpende aanpassingen.

2. Productontwikkeling

Het model biedt inzicht in de vraag hoe gebruikers nu omgaan met de uitdaging waarvoor jij iets ontwikkelt. Wellicht gebruiken ze op dit moment alternatieven, die je hen laat beoordelen. Vervolgens ontwikkel je waardevol eenvoudige producten, diensten en processen.

3. CONCEPTTESTING

Wanneer je via Waardevolle Eenvoud of een andere aanpak een aantal concepten hebt ontwikkeld, achterhaal je bijvoorbeeld via klantenpanels welke daarvan het meest kansrijk zijn. Met de online indicatietest krijg je snel inzicht in de aantrekkelijkheid ervan voor de doelgroep.

4. KLANTTEVREDENHEID

Als het even kan houd je de vinger aan de pols rond de mening van interne of externe gebruikers. Via het model krijg je snel inzicht in de vraag hoe zij het item beleven en welke verschuivingen er plaatsvinden in hun tevredenheid.