Het is een illusie om te denken dat alle problemen oplosbaar zijn. Dat gaat voorbij aan de weerbarstigheid van het bestaan en zou het werk van miljoenen wegzetten als irrelevant. Erkenning van moeilijkheid hoeft echter ook niet te leiden tot het andere uiterste: niets doen.

Ook voor moeilijke dossiers is bijna altijd vereenvoudiging mogelijk. Door anders naar het onderwerp te kijken, door nieuwe inzichten en veranderende (technische) mogelijkheden, zie je dat significante stappen gezet kunnen worden. Complex en ingewikkeld zijn dynamische begrippen: wat nu onoverkomelijk lijkt, is dat volgend jaar misschien niet meer.

Schermen met complexiteit kan de functie hebben van een intern verdedigingsmechanisme. Vrijwel iedere organisatie heeft medewerkers die niet zitten te wachten op veranderingen. Zij hebben belang bij de huidige situatie, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn voor hun eigen positie. Eenvoud kan hun werk wellicht overbodig maken. Of zij zien op tegen de hoeveelheid werk, de kopzorgen en de risico’s die erbij komen kijken. Hun kennis, positie en overtuigingskracht zetten ze niet in voor doorbraken, maar om een overtuigend rookgordijn op te werpen: ‘Dat is erg ingewikkeld, hoor.’

Deze post verscheen eerder op Linkedin.